И мъртвите ще проговорят

179x253-1_84141.jpeg
Автор: Филип Панайотов
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-07-1683-7
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 802