История на социологията. Том втори. Възникване и развой на модерната социология

Fotev.JPG
Автор: Георги Фотев
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 1993
ISBN: 954-07-0247-Х (т. 2)
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 684