История на международните отношения в най-ново време. Книга първа

Save0162.JPG
Автор: Христина Мирчева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-9615-48-0
Цена: 19.00 17.10 лв.
Страници: 656

Трудът по история на международните отношения от края на Първата световна война до наши дни е плод на дългогодишни изследвания и системно изучаване на извори, документи и научна литература. Книга първа на изследването е посветена на проблемите, процесите и повратите в глобалната система на международни отношения от 1918 г. до 1960 г.
Проф. дин Христина Мирчева е преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя изнася лекционни курсове по съвременна история на света, история на международните отношения и на регионалните конфликти през ХХ век и история на съвременна Азия.