История на международните отношения в най-ново време. Книга втора

Save0161.JPG
Автор: Христина Мирчева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2003
ISBN: 954-9615-59-6
Цена: 19.00 17.10 лв.
Страници: 664

Настоящият научен труд по история на международните отношения, книга втора, е посветен на проблемите, процесите и повратите в глобалната система на международните отношения от 1960 г. до 2000 г., на новите модели международни и междудържавни отношения в годините на Студената война и след нея, на най-значимите локални и регионални конфликти, които съпровождат динамичната история на света през ХХ век.
Проф. дин Христина Мирчева е преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя изнася лекционни курсове по съвременна история на света, история на международните отношения и на регионалните конфликти през ХХ век и история на съвременна Азия.