Въведение в тракийската археология

vyvedenie-v-trakijskata-arheologia-georgi-kitov-daniela-agre.jpg
Автор: Георги Китов, Даниела Агре
Превод, студия и коментар:
Издателство: Издателска къща "Авалон"
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-9704-07-6
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 430

Предлаганото съчинение е пръв - не само у нас, опит да се представят систематизирани знания за онзи дял от археологията, който се свързва с най-стария познат по име народ, населявал земите на България - траките. Те станаха известни през последните 3-4 десетилетия на учения свят, а и на по-обикновените любители на историята, преди всичко след осемте световни конгреса по тракология и показването на изложбата „Тракийско изкуство от България" (в разни варианти) в няколко десетки страни от Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Екзотичният и непознат свят на траките приятно изненада световната културна общественост с великолепните произведения на изкуството и всекидневието си, със забележителните подмогилни архитектурни паметници, със странните си светилища и места за живеене. Приковали вниманието на любителите, траките всяка година им напомнят за блестящото си съществуване с нови и все така интересни, впечатляващи и - в много случаи, уникални паметници. Затова приложените тук страници са предназначени не само за студенти по археология, история, архитектура, изкуствознание и други подобни науки, но и за широк кръг любители на древните култури, надяваме се, от портиера до професора.

В структурирането на съдържанието и изложението сме се стремили да представим последните постижения на теорията и практиката на тракийската археология, да ги илюстрираме с образи на малко познати и съвсем неизвестни археологически материали и съоръжения, открити през последните години, преимуществено при разкопки на авторите. Сред останалите са предпочетени превърналите се в класика произведения на тракийската древност, типичните представители на типовете паметници и жалените в развитието за изкуството и културата на траките.

Тракийската археология като млад клон на науката, гъмжи от проблеми. Направен е опит те да бъдат представени съразмерно, да бъдат изложени утвърдените тези. В същото време, авторите предлагат собствените си виждания - резултат от самостоятелни научни изследвания, като не пренебрегват и тези на опонентите си, включително и чрез посочване на техните трудове в приложената библиография.