Архиви и общество

-и-общество.jpg
Автор: Андриана Нейкова
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 2007
ISBN: 978-954-638-147-7
Цена: 0.00 лв.
Страници: 296

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ