Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз

g2554.jpeg
Автор: Калоян Симеонов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-07-3614-3
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 784

Книгата се опитва да отговори на въпроса дали след началото на кризата не се е преминало от фаза на регулиране към фаза на свръхрегулиране на финансовите пазари и финансовите услуги в ЕС. Тази книга е предназначена не само за специалисти в сферата на финансовите услуги, но и за по-широк кръг икономисти, експерти, преподаватели и студенти, които изследват или изучават икономически и европейски въпроси.