Политология

g281.jpeg
Автор: Георги Янков, Димитър Иванов, Радка Ценова, Христина Дончева, Блага Благоева-Танева, Ивка Некова, Йонко Колев
Превод, студия и коментар:
Издателство: УНСС
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-494-462-1
Цена: 14.00 12.60 лв.
Страници: 295