Актуални въпроси на наказателния процес

g2507.jpeg
Автор: Иван Сълов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-8933-91-9
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 116

Задълбочаване на тенденциите в развитието на наказателното ни производство, поставени с "Новата философия" на наказателния процес и отражението й върху наказателнопроцесуалното доказателствено право.