Сексуални престъпления срещу деца

g2078.jpeg
Автор: Иван Ранчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Фенея
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-9499-88-9
Цена: 12.80 11.52 лв.
Страници: 200

В настоящият момент у нас безспорна е тенденция към задълбочаване на отрицателната обществена реакция срещу работата на правоохранителните органи в борбата с престъпленията, свързани със сексуалното насилие срещу деца.
В изложението се постарах да проследя историческото развитие на тази материя по българските земи. Спрях се на психиатричните и на психологичните предпоставки за възникване на явлението, на криминологичните аспекти и си позволих да дам някои практически насоки към работата на органите на досъдебното и съдебното производство.
В основата на монографията поставих анализа на актуалното ни наказателно законодателство, сравнено с това в други държави по света.