Коментар на Наказателния кодекс

Komentar_NK.JPG
Автор: Антон Гиргинов, Здравко Трайков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2000
ISBN: 954-9615-10-3
Цена: 30.00 27.00 лв.
Страници: 752

Коментар на Наказателния кодекс. Обща част. Т. 2