Право на Eвропейския съюз

g4541.jpeg
Автор: Живко Драганов
Превод, студия и коментар:
Издателство: УНСС
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-644-289-5
Цена: 14.00 12.60 лв.
Страници: 268