Керванът

Kervan.JPG
Автор: Вилхелм Хауф
Превод, студия и коментар: Пламен Тафраджийски - илюстрации
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1994
ISBN:
Цена: 3.00 2.70 лв.
Страници: 64

Включва: Халифът щърк, Корабът на призраците, Отсечената ръка, Спасяването на Фатма, Малкият Мук