Конкурентно право

g2952.jpeg
Автор: Денчо Славов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-8041-97-3
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 240

В тази книга са систематизирани въпросите на конкурентното право в България. Авторът разглежда общите теоретични въпроси за мястото на конкурентното право в системата на правото и връзката между европейското и националното конкурентно право.

Книгата съдържа общите понятия на конкурентното право, специалните институти на материалното конкурентно право – разрешаването на концентрациите, забранените споразумения и съгласувани търговски практики, злоупотребата с господстващо положение и нелоялните търговски практики.
Обхваната е и материята на конкурентното процесуално право, което урежда реда за прилагане на нормите на материалното право. Книгата е предназначена за студенти по право и практикуващи юристи.