Неизпълнение на договора

g2976.jpeg
Автор: Поля Голева, Стефан Кюркчиев, Георги Хорозов, Тотка Калчева, Красимир Машев
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-608-226-8
Цена: 36.00 32.40 лв.
Страници: 440

Коментар на нормативната уредба. Преглед и анализ на съдебната практика. Практически проблеми

Това уникално издание Ви предлага:
цялостно изследване на основните моменти в правната уредба на неизпълнението на договора от гледна точка на правоприлагането.

В книгата се анализират:

· формите на неизпълнението - пълно, частично, лошо или забавено;

· невъзможността за неизпълнение и причините, които са довели до нея, включително случайно събитие, непреодолима сила, виновно поведение на длъжника;

· ролята на поведението на кредитора в неизпълнението на задължението;

· последиците от неизпълнението - договорната отговорност, неустойката, задатъкът, искът за реално изпълнение, искът за компенсаторно обезщетение, искът по чл. 80 ЗЗД;

· развалянето на договора като една от най-важните и най-често срещани последици от неизпълнението;

· възможността за намаляване или отпадане на договорната отговорност.

Авторският труд - синтез между знание и опит, е дело на екип от изявени специалисти:

· проф. д-р Поля Голева - преподавател по гражданско и търговско право в Нов български университет и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

· Тотка Калчева - съдия във Върховен касационен съд;

· Стефан Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд;

· Красимир Машев - съдия в Софийски градски съд;

· Георги Хорозов - адвокат

Целева аудитория: Практикуващи юристи, преподаватели и студенти по право, управленските екипи на търговски дружества и държавни структури, специалисти и граждани с интереси в тази област.