Търговска несъстоятелност

g1650.jpeg
Автор: Георги Стефанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Абагар Велико Търново
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-619-168-089-4
Цена: 0.00 лв.
Страници: 328

Настоящото съчинение е опит за цялостно разглеждане на материалноправните и процесуалноправните институти (категории, субекти) на една от най-сложните правни материи на търговското право - търговската несъстоятелност, като сравнително по-голямо внимание е отделено на нейните материалноправни аспекти.

Съчинението може да се използва от студенти от юридически и стопански факултети, които изучават дисциплините "Търговско право" или "Търговска несъстоятелност", както и от практикуващи юристи и икономисти.