Основи на търговското право

g2193.jpeg
Автор: Георги Стефанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Абагар Велико Търново
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-427-989-9
Цена: 28.00 25.20 лв.
Страници: 536

Настоящият учебник е предназначен основно за студенти от професионалните направления "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм", които изучават дисциплината "Търговско право". По тази причина търговскоправните категории са разгледани не само от юридически аспект, но и с оглед техни икономически и управленски характеристики. Някои от въпросите са анализирани по-подробно съобразно спецификата на отделните икономически или управленски специалности.
Законодателството е съобразено към 01.09.2012 г.