Кооперативно право

g2672.jpeg
Автор: Георги Стефанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Абагар
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-619-168-085-6
Цена: 22.00 19.80 лв.
Страници: 295