Правова държава

pravova D.JPG
Автор: Георги Бойчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Издателство Юриспрес, УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2003
ISBN: 954-632-018-8
Цена: 6.00 5.40 лв.
Страници: 260