Методология на юриспруденцията

Boichev0002.JPG
Автор: Георги Бойчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-07-3143-8
Цена: 14.00 12.60 лв.
Страници: 368