Международно частно право на Република България. Обща част

-частно-право-на-РБ.jpg
Автор: Владимир Кутиков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 1993
ISBN:
Цена: 12.50 11.25 лв.
Страници: 416