Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза

80.jpg
Автор: Веселина Манева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-954-28-2
Цена: 19.00 17.10 лв.
Страници: 260

Предмет на настоящото изследване са въпросите, свързани със закрилата на правата на интелектуална собственост, и механизмът на правно регулиране на отношенията, възникнали по повод нейните обекти. Изследвани са въпросите, свързани с правоприлагането и експертните проучвания, като отправна точка в правилното разбиране и осъществяване на обективното право при установяване на определени правни основания. Особено внимание е отделено на законната сила на правораздавателните актове и техните ефекти, както и различието им с правните норми.
Анализът на посочените проблеми, както и направените теоретични изводи и обосновки, дават отговор на редица въпроси, възникнали в процеса на правоприлагане и експертиза при закрила на правата на интелектуална собственост.