Съдебна реторика

-реторика.jpg
Автор: Величко Руменчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ „Св. Климент Охридски”
Година на издаване: 1997
ISBN: 954-07-1144-4
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 344