Ораторското изкуство на древния Изток

-изкуство-на-древния-Изток.jpg
Автор: Величко Руменчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ „Св. Климент Охридски”
Година на издаване: 2004
ISBN: 954-07-1900-3
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 520

Книгата е посветена на същността и общата характеристика на ораторското изкуство и преди всичко на най-древните сведения за ораторско изкуство и реторика. В този смисъл заглавието „Ораторското изкуство на древния Изток” отразява поантата на изследването, което е значително по-широко по своя обхват. Използвани са основните, недостатъчни като количество, но достатъчно достоверни източници на ораторски текстове – епосът, свещените книги на човечеството, надписи върху кости, черупки на костенурки, глинени плочки, каменни стели, папируси, стени на храмове и гробници.
Разгледани са родове и видове ораторско изкуство, които въпреки своята многопосочна специфика, по цели, функции, а в значителна степен и по подхода към аудиторията, по характера на аргументирането, а в редица случаи дори и по стила си не се различават съществено от господстващата в Античността класификация на ораторската реч: политическа, съдебна и епидейктическа.