Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване

-комуникация.jpg
Автор: Величко Руменчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-954-638-180-4
Цена: 28.00 25.20 лв.
Страници: 656