Антология на ораторската реч III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. Книга втора. Оратори на Древна Гърция и Рим

Antologia 2.JPG
Автор: Величко Руменчев - съставител
Превод, студия и коментар:
Издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-07-3430-9
Цена: 30.00 27.00 лв.
Страници: 542