Международни актове и договори за правна помощ. Книга първа

Save0163.JPG
Автор: Васил Велев, Васил Радуилски
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1996
ISBN: 954-638-030-Х
Цена: 62.50 56.25 лв.
Страници: 560

Международни актове и договори за правна помощ. Книга първа