Някой отдолу

144997z.jpg
Автор: Валери Стефанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Диоген
Година на издаване: 2008
ISBN: 978-954-91767-6-6
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 112