Изгубените магарета

magareta.jpg
Автор: Валери Стефанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Стандарт
Година на издаване: 2005
ISBN: 954-308-113-1
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 250

Съдържание:
Сянката на магарето
Animal Messianum
За разказите
Свитък I
Единадесет въпроса за магарето, човека и Бога
Свитък II
Разказ на Филип за влизането с магарето и за разпъването на кръста
Свитък III
На пазар край Йерусалим
Свитък IV
Войнството на спасението
Свитък V
Проповед за лъжата и истината
Свитък VI
Едно пътуване до Верона
Свитък VII
Гостът с монетата