Договорът за продажба - Спътник на цивилизацията

g2478.jpeg
Автор: Валентин Брайков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2013
ISBN: Валентин Брайков
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 176

Тази книга е пътепис от една разходка в различните епохи на договора за продажба и разказ за впечатленията на развълнуван правен турист от преживяното.
Практическият смисъл на вложените усилия е заимстван от сентенцията на Йеринг, че „мечът на правосъдието се изостря върху камъка на теорията“.
Неустоимо изкушение е спускането към корените от ХVII в. на възприетия у нас модел за продажбен договор и драматичните дилеми пред българската облигационна рецепция след Освобождението.
Сензационно интересна се оказва съпоставката между европейската bona fides и българската добросъвестност, както и между продажбата на чужда и на бъдеща вещ.
Разравянето на древната римска продажба откри вратата към живите й европейски разклонения.
Изложението прави разбираемо напрегнатото очакване на предстоящия Регламент на ЕС относно общото европейско право за продажбите.
Читателят ще се увери, че българската крачка напред в развитието на този договор е възможна и че наградата за нея ще е радостта от истината и справедливостта в правото.

Валентин Брайков е адвокат в София от 1976 г. с интереси към гражданското право и процес, но без академични амбиции. За него написаното е един изживян романс с правото като изкуство и средство за душевен мир.