Проблеми на наказателната политика в Република България

g2127.jpeg
Автор: Борис Велчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789542811466
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 268

Монографията анализира различните аспекти на наказателната политика на Република България, които показват основните слабости при формирането и провеждането на държавната политика за противодействие на престъпността. Разгледани са широк кръг въпроси за превенцията, наказателното законодателство, както и съотношението между административната и наказателната репресия и прилагането й от органите на държавата.
Въз основа на анализа на българските и европейски нормативни актове, както и на голям обем статистически данни, които се съдържат в годишните отчети на прокуратурата, са направени множество предложения за промяна в законодателството, включително и на конституционно ниво.