Помилването по наказателното право на Република България

-.jpg
Автор: Борис Велчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-9615-30-8
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 255