Наказателно право. Обща част

35780.jpg
Автор: Борислав Йотов
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2002
ISBN: 95407-1732-Х
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 260

"Създаването на мъдри закони предполага житейски опит, теоретични знания, ерудиция, нравствени и морално-етични добродетели. Когато всичко това е въплътено в един закон, той по-продължително време и добре ще служи на държавата, на обществото, на гражданите... Във всеки нормативен акт на накадателния закон трябва да бъдат концентрирани справедливостта, строгостта и хуманността, именно тези три компонента оформят облика на наказателноправната дейност. "
Борислав Йотов