Господин Никой

17390_pic_m.jpg
Автор: Богомил Райнов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Издателство "Захари Стоянов", УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2006
ISBN: 954-739-708-7
Цена: 6.00 5.40 лв.
Страници: 360

Докато другите хора по улицата гледат витрините или краката на жените, аз трябва да гледам кой върви пред мене и подире ми и случайно ли е тук, или нарочно, Докато маса хора първо говорят, а после съобразяват какво са казали, аз съм длъжен да обмислям предварително всяка своя дума. Докато всеки наоколо си въобразява, че разполага с личен живот, на мене ми е доверена горчивата истина, че нямам личен живот. Най-смешното е, че макар ни за миг да не съм наистина сам, през цялото време изпитвам разяждащо чувство за самота. Вероятно подобно чувство изпитва човекът на трапеца в момента, когато се готви за смъртния скок над главите на две хиляди души.