Външнотърговската сделка - Подготовка. Сключване. Изпълнение

g2679.jpeg
Автор: Богомил Андонов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2014
ISBN:
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 92

В книгата са разгледани информационното осигуряване и маркетинг проучванията като необходима обща подготовка, а търговската кореспонденция и воденето на преговори - като конкретна подготовка за сключване на външнотърговски сделки. Дава се описание на външнотърговския договор, по-специално на условията /клаузите/ в него. Във връзка с изпълнението на договора са осветени най-съществените въпроси по процедурите и документите в международната търговия.
Книгата е подходяща и полезна както за ръководители и специалисти в областта на външната търговия, така и за студенти, курсисти и други, изучаващи въпросите на външноикономическата дейност и стопанското управление.