Международно публично право. Обща част

Megd.JPG
Автор: Благой Видин
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, УИ „Св. Климент Охридски”
Година на издаване: 1999
ISBN: 954-638-066-0 , 954-07-0884-2
Цена: 16.25 14.63 лв.
Страници: 320

Международно публично право. Обща част