Права на гражданите на Европейския съюз - Том II Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение

g2346.jpeg
Автор: Атанас Семов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-954-07-3490-3
Цена: 19.00 17.10 лв.
Страници: 448

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

"Двутомникът "Права на гражданите на ЕС" е посветен на изключително важна и трудна за разбиране материя. Той притежава две важни качества - педагогическо и научно. Ще бъде полезен на студентите от всички специалности, и най-вече "Право", и на практикуващите юристи. Но трудът на Атанас Семов е нещо много повече от учебник. Това е научен труд с висока стойност. Авторът изследва европейското гражданство по критичен начин."
Проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР