Взаимоотношенията между Националния съд и Съда на ЕС

Vzaimootnoseniata.JPG
Автор: Атанас Семов - съставтел
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-07-3076-9
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 280

Сборник актове от Международната конференция, проведена на 10-13 септември 2009 г. в София под патронажа на министър-председателя на Република България и посланика на Френската република по проект на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
"Актелни проблеми на прилагането на Правото на ЕС от органите на съдебната власт и взаимодействието им със Съда на ЕО"