Наказателно право на Република България. Особена част

-право-на-РБ-Особена-част.jpg
Автор: Антон Гиргинов
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 2005
ISBN: 954-638-138-1
Цена: 21.00 18.90 лв.
Страници: 616

Наказателно право на Република България. Особена част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание.