Наказателноотговорни лица

-лица.jpg
Автор: Антон Гиргинов
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-9615-31-6
Цена: 11.00 9.90 лв.
Страници: 440