Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения

-и-касационно-обжалване-на-съдебните-решения.jpg
Автор: Анелия Мингова
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1999
ISBN: 954-638-049-0
Цена: 17.50 15.75 лв.
Страници: 448