Търговско право. Обща част

tyrgovsko-pravo-obshta-chast.jpg
Автор: Ангел Калайджиев
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-608-232-9
Цена: 19.80 17.82 лв.
Страници: 376

Трето преработено и допълнено издание