Електронният документ и електронният подпис. Правен режим

34147z.jpg
Автор: Ангел Калайджиев, Борислав Белазелков, Весела Станчева, Георги Димитров, Димитър Марков, Мария Йорданова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2004
ISBN: 9546496766
Цена: 45.00 40.50 лв.
Страници: 704

Настоящото издание е подготвено от работната група на Центъра за изследване на демокрацията, изготвила законопроекта за електронния документ и електронния подпис и участвала в подготовката на подзаконовите нормативни актове. На вниманието на заинтересованите държавни институции, бизнес организации и широката публика са представени обстоен коментар по текстовете на Закона за електронния документ и електронния подпис, както и по-важните международните актове, чуждото законодателство и българските инициативи по тази проблематика. Изданието има за цел да подпомогне и стимулира практическото приложение на правната уредба на електронните подписи и електронните документи.