Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността

377.jpg
Автор: Александър Стойнов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Издателска къща "Сиела"
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-954-28-1407-8
Цена: 0.00 лв.
Страници: 264

- Исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността

- Престъпно отнемане на вещи

- Престъпни присвоявания

- Измама и изнудване

- Унищожаване и повреждане

- Злоупотреба с доверие и вещно укривателство