Наказателна отговорност за злоупотреба с банкова тайна

-отговорност-за-злоупотреба-с-банкова-тайна.jpg
Автор: Александър Стойнов
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1992
ISBN:
Цена: 6.00 5.40 лв.
Страници: 136