Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения

106x150-1_84638.jpeg
Автор: Александър Кожухаров
Превод, студия и коментар: Нова редакция и допълнения - Петко Попов
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски", Издателство "Юриспрес"
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-632-058-7
Цена: 19.00 17.10 лв.
Страници: 420