Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение

35428z.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Превод, студия и коментар: Нова редакция и допълнения - Петко Попов
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски", Издателство "Юриспрес"
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-632-049-8
Цена: 24.00 21.60 лв.
Страници: 726