Международно правораздаване

120_b.jpg
Автор: Александър Драгиев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2006
ISBN: 954-730-353-8
Цена: 14.00 12.60 лв.
Страници: 384

Книгата е посветена на правораздаването в международното публично право в двете му проявни форми – международен арбитраж и международно правосъдие. Основното внимание е отделено именно на международното правосъдие, като то е разгледано чрез най-авторитетния му представител - Международният съд на Организацията на обединените нации. Книгата представлява първото цялостно изследване в българската международноправна литература на устройството на този съд и съдопроизводството в него. Значението на изследването специално на съдопроизводството в Международния съд е, че позволява чрeз него да се разкрият спецификите на съдебния процес в международното публично право изобщо.