Гражданско право - Обща част

grazhdansko-pravo-obshta-chast-aleksandyr-dzherov.jpg
Автор: Александър Джеров
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789546081926
Цена: 24.00 21.60 лв.
Страници: 600

Трето преработено и допълнено издание
Изданието представя правната материя, свързана с общата част на гражданското право. Изчерпателно и задълбочено са разгледани въпросите, засягащи статута на правните субекти – физически и юридически лица, както и правоотношенията, възникващи между тях. Специално внимание е отделено на правните сделки – тяхната характеристика, предмет и обхват, действителност и недействителност, представителство, срокове, давност и прочие.
Авторският труд е дело на проф. д-р Александър Джеров и е съобразен с действа-щото законодателство към 15.04.2012 г.
Изданието ще бъде полезно за всички практикуващи юристи – нотариуси, адвокати, съдии, юрисконсулти; както и за преподаватели и студенти.