Престъпност и репресия

g3005.jpeg
Автор: Адолф Пренс
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-954-28-1374-3
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 141

Научен труд, целящ да привлече вниманието на законодателя върху важните въпроси, свързани с с престъпността.